وقتی که کاربر میخواد پست ارسال بکنه ، نوشته ها اتوماتیک ذخیره میشه ، ولی وقتی که میخوایم بزنیم متن بارگذاری بشه ، حروف به صورت علامت سوال میاد!
مشکل از دیتابیسه؟