سلام اسکریپت فارسی سازی شده همانند سایت xip.ir*adha.ir*onelink.ir
توجه:استفاده از سایت وان لینک برای درآمد توصیه نمیشود.(فقط جهت مثال ارئه شد)
این اسکریپت فارسی سازی شده و هسته آن به فروش میرسد!(طراحی استایل پای خریدار میباشد!)
قیمت:50 هزار تومان(کاملا مُفتِ)
سایت مشابه:سیستم کوتاه کننده لینک تی وی سریال