از همان آغاز به کار مهدیکا، یکی از مهمترین اهدافمان معرفی و آموزش برندسازی اینترنتی به مخاطبان بود، برای همین در اولین ماه تولد مهدیکا با انتشار کتاب عمو پاندا به این موضوع پرداختیم، بعدها نیز اشاره هایی به آن شد به خصوص در کتاب دیوان سئو، اما چند ماه پیش به این نتیجه رسیدیم که برای معرفی برندسازی اینترنتی به مدیران سایت ها و شرکت ها، نمی توان به سایتی متکی بود که بیشتر به سئو، تحلیل سایت ها و بازاریابی اینترنتی شناخته شده است، بنابراین ضمن آغاز نگارش کتاب برندسازی اینترنتی تصمیم گرفتیم سایت برندسازی اینترنتی را نیز ایجاد نموده و به صورت جدی تر به معرفی و آموزش این علم بپردازیم، نامینیک در حال حاضر تنها سایت برندسازی اینترنتی است و این نشان از ناشناخته بودن این علم و کم توجهی به آن است، اما امیدواریم تا سه سال آینده به جایی برسیم که همه علاقه مندان به اینترنت، با برندسازی اینترنتی و مفهوم آن آشنا شده باشند. سه سال بعد مطلبی خواهیم نوشت و در مورد تاثیرات آموزش برندسازی اینترنتی سخن خواهیم گفت.


برای دانلود کتاب برندسازی اینترنتی به سایت نامینیک مراجعه نموده و در مورد رابطه سئو با برندسازی اینترنتی نیز مطالعه فرمایید.