یک جستجو کنید افزایش سرعت انجمن و جستجو کنید بهینه کردن htaccess هم تو گوگل زیاد هست و هم در همین انجمن