بی بی کد ها رو وقتی ادرس توش می زنی خودش تغییر میده یا قسمتی رو نمی نویسه یا بینش فاصله میندازه
از بی بی کد پخش فیلم و بی بی کد دانلود استفاده می کنم