سلام دوستان

به دنبال هکی هستم که ، در تالاری خاص ، کاربر وقتی میخواهد تاپیکی ایجاد بکند ، ابندا با با قوانین اون تالار روبرو بشود و بعد از زدن دکمه ای بتواند ادامه کارش را انجام دهد

ممنونم