درود
اگر امتیاز کاربران رو فعال کردید و با این مشکل دارید که فیلد امتیاز با فیلد بالایی فاصله دارهبه additional.css رفته به ته ان اضافه کنید

کد:
dl.user_rep {margin-top:-14px !important;}
تا فیلد به این صورت بشه
موفق باشید