درود
فکر میکنم مشکلتون حل شده باشه.
با تشکر از ForGraphic عزیز
بسته شد.