دوستان بنده هم مشکل رو دارم
وقتی روی شماره پست کلیک میکنی همه پستها رو برات باز میکنه ؛ راهی هست بشه فقط اون پست نمایش داده بشه