از تاریخ 10 فروردین 1392 الی 25فروردین 1392 ثبت دامین با قیمت های استثنائی زیر انجام می گردد


.ir قیمت ثبت یکساله : 3800 تومان
.org قیمت ثبت یکساله : 18400 تومان
.biz قیمت ثبت یکساله : 16200 تومان

برای مشاهده تعرفه های دامین به لینک زیر مراجعه نمایید:
کد:
http://www.user.ertebat7.ir/domainchecker.php