باسلام به اساتيد محترم
هك امار قلابي و بدون مشكل ورژن4.2 رو نياز دارم... هر چي ميزارم همه خراب هستند ..ممنون