این که قبیه من اون رو که شما دادی به صورت اتوماتیک رفرش می شد رو نصب کردم . یعنی این همونه