سلام به همه وجه هاي ويبي ايران ببخشيد اينجا تابيك دادم راستش يكي ازفاميلام ميخواد بست بانك بزنه ؤميخواد يه كامبيوتر رو تويه شهر ديكه سرور قراربده ميشه بكين جه طوري ميتونم درست كنم ياكسي اموزششو داره؟؟ اكه ميشه بهم يادبدين يالينك اموزششو بدين