میزبانی وب لینوکس Cpanel500 مگابایت
میزان فضا وب : 500 مگابایت
میزان پهنای باند : نامحدود
تعداد پارک دامنه : نامحدود
تعداد دامنه های اضافی : نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
سفارش|ماهانه 5 هزار تومان

1گیگابایت
میزان فضا وب : 1 گیگابایت
میزان پهنای باند : نامحدود
تعداد پارک دامنه : نامحدود
تعداد دامنه های اضافی : نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
سفارش|ماهانه 7 هزار تومان

5 گیگابایت
میزان فضا وب : 5 گیگابایت
میزان پهنای باند : نامحدود
تعداد پارک دامنه : نامحدود
تعداد دامنه های اضافی : نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
سفارش|ماهانه 15 هزار تومان

10 گیگابایت
میزان فضا وب : 10 گیگابایت
میزان پهنای باند : نامحدود
تعداد پارک دامنه : نامحدود
تعداد دامنه های اضافی : نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
سفارش|ماهانه 25 هزار تومان