سلام

قسمت اول این مقاله: آموزش جامع تغییر لینک صفحه هات در وی بی سئو قسمت اول (اختصاصی وی بی ایران)

Announcement URLs

کلا به دردتون نمیخوره این بخش.

Thread URLs

Rewrite Thread URLs?: بازنویسی آدرس موضوع ها یا همون تاپیک ها. روی بله بزارید.

Thread: موضوع. در این قسمت نوع آدرس دهی موضوع ها رو می تونید انتخاب کنید.
thread[thread_id].html
نتیجه: vbiran.ir/vb5-100.html

می تونید خودتون هم بنویسید و یا از یکی از اون هارو انتخاب کنید.

گزینه اول: مسیر تالار/آی دی موضوع/عنوان موضوع
گزینه دوم: عنوان تالار/آی دی موضوع/عنوان موضوع
گزینه سوم: فوروم ، آی دی/موضوع،آی دی مثال: vbiran.ir/forum5/thread1
گزینه چهارم: آی دی موضوع-عنوان تاپیک

thread pagination: صفحه بندی موضوع ها

گزینه اول: مسیر تالار/آی دی موضوع-عنوان موضوع-شماره صفحه
گزینه دوم: عنوان تالار/آی دی موضوع-عنوان موضوع-شماره صفحه
گزینه سوم: فروم،آی دی تالار/موضوع،آی دی موضوع-شماره صفحه
گزینه چهارم: آی دی موضوع-عنوان موضوع-شماره صفحه

last post in thread redirect: آخرین ارسال موضوع (نوع تغییر مسیر)
در این برای سئو خوب بهتره نوع تاپیکتان رو طبق تعریفتان بنویسید و به آن redirect انتخاب کنید.
تابع: last-post

newest post in thread redirect: جدیدترین ارسال موضوع (نوع تغییر مسیر)
در این برای سئو خوب بهتره نوع تاپیکتان رو طبق تعریفتان بنویسید و به آن redirect انتخاب کنید.
تابع: new-post

go post in thread redirect: برو به ارسال موضوع (نوع تغییر مسیر)
در این برای سئو خوب بهتره نوع تاپیکتان رو طبق تعریفتان بنویسید و به آن redirect انتخاب کنید.
تابع: [post[post_id

go post in thread pagination redirect: برو به ارسال موضوع همراه با صفحه بندی (نوع تغییر مسیر)
در این برای سئو خوب بهتره نوع تاپیکتان رو طبق تعریفتان بنویسید و به آن redirect انتخاب کنید.
تابع: [thread_page]

previous thread redirect: موضوع قبلی (نوع تغییر مسیر)
در این برای سئو خوب بهتره نوع تاپیکتان رو طبق تعریفتان بنویسید و به آن redirect انتخاب کنید.
تابع: prev-thread

next thread redirect: موضوع بعدی(نوع تغییر مسیر)
در این برای سئو خوب بهتره نوع تاپیکتان رو طبق تعریفتان بنویسید و به آن redirect انتخاب کنید.
تابع: next-thread

include thread prefix: درج پیشوند در موضوع.
اگه بله بزارید پیشوند شما در آدرس هم درج میشه.

include thread prefix name: درج اسم پیشوند در موضوع.
اگه بله بزارید پیشوند شما در آدرس هم درج میشه.
مثلا پیشوند موضوع رو مهم انتخاب کردید تو آدرس هم مهم میفته

منتظر قسمت بعدی باشید.

موفق باشید.