با سلام
بنده پس از تعویض استایل متوجه شدم که جست و جوی سایت و پست های جدید و ارسال های امروز فعال نیستند. به ط.ر مثال پس از جست و جو در سایت ارور زیر را می دهد:
Not Found

The requested URL /modules.php was not found on this server.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

آدرس انجمن : www.sibesiah.com