دوستان من خواستم بخش ارتباط با مديريت رنگش رو مثلا قرمز كنم و از كد زير استفاده كردم

کد:
<font color="#FF0000">اسم انجمن</font>

ولي نمي دونم چرا اين كد ها رو هم نشودن مي ده دوستان كسي مي تونه راهنمايي كنه؟