از ادمین سی پی===>زبان ها & لغات

دانلود / اپلود / نصب زبان

فایل رو انتخاب کن

بعد باز نویسی زبان رو رو فارسی بذار

چشم پوشی از نگارش ورژن هم رو بله