با پشتیبانی هاستینگ خود تماس بگیرید و آی پی ُ بدید چک کنند.