سلام و خسته نباشید به همه دوستان
یک مشکلی در حذف پست و اسپم ها برخورد کرد که :
وقتی میخواهم پست اسپم را انتخاب کنم و حذفش کنم /حذف نمیشود
یعنی پست را انتخاب کرده و از ابزار سمت چپ برای حذف اقدام میکنم در پاسخ مینویسد هیچ موضوعی انتخاب نشده است . یا موضوع را بدرستی انتخاب نکرده اید.
انجمن تخصصی پینان هاسکی