سلام
من می خوام به کاربر تمامی امکانات سی پنل رو بدم مجوز های مدیریت رو بهش دادم همه رو
ولی اون می خواد به کسه دیگه ای مجوز بده نمیتونه همچین اروری میده

If you think you
should have permission to access this page, you will need to edit the $config['SpecialUsers']['superadministrators'] variable in theincludes/config.php file.

To allow the administrators to access this page, edit the variable to include the user IDs of those administrators should have access, separating each user ID with a comma, like this:

$config['SpecialUsers']['superadministrators'] = '1,25,57';

To allow only a single administrator to access this page, simply add that user's ID with no commas, like this:

$config['SpecialUsers']['superadministrators'] = '1';

من اینو چیکار کنم ؟؟