سلام میخوام من پچت باکسم توش یه خط بکشه بالاش بنویسه که رعایت نکردن قوانین چت باکس موجب بن شدن در چت باکس میشود