درود.

با استفاده از این آموزش،میتونید در کنار فایل های پیوست تالار،یک کادر دانلود بسیار زیبا ایجاد کنید.

ابتدا در جستجوی قالب ها،جستجو کنید: " postbit_attachment "

این کد رو پیدا کنید:

کد:
({vb:raw attachment.filesize}<vb:if condition="$show['views']">, {vb:rawphrase x_views, {vb:raw attachment.counter}}</vb:if>)
سپس در زیر آن،کد زیر رو اضافه کنید:

کد:
<a class="downloadbutton_attachments" href="attachment.php?{vb:raw session.sessionurl}attachmentid={vb:raw attachment.attachmentid}&amp;d={vb:raw attachment.dateline}"<vb:if condition="$show['newwindow']"> target="_blank"</vb:if>>Download</a>

و ذخیره کنید.

مجددا در جستجوی استایل ها جستجو کنید: " additional.css "


سپس به انتهای آن ، کد زیر رو اضافه کنید:

کد:
.downloadbutton_attachments{-webkit-transition: 1s; -o-transition: 1s; -ms-transition: 1s; -moz-transition: 1s; color: #ffffff; font-size: 8pt; font-family: tahoma;border-bottom: solid 2px;padding: 3px; text-decoration: none; background-color: #4e770c; border-radius: 5px; -moz-border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px; } a.downloadbutton_attachments:link { color: black; } a.downloadbutton_attachments:hover {color:#e9e9e9; -webkit-transition: 1s; -o-transition: 1s; -ms-transition: 1s; -moz-transition: 1s;}

و ذخیره کنید.

پیش نمایش:منبع: وی بی ایران!
موفق باشید.