سلام
من از هک تگ اتوماتیک استفاده کردم
اما تعداد محدودی از کلمات رو تگ میکنه !
آیا قسمتی هست که بشه تعداد تگ ها رو اضافه کرد تا کلمات بیشتری رو تگ کنه ؟