سلام
در قیمت add/test site map در گوگل وب مستر ، باید چی وارد کنم؟
در کادر باید چی وارد کنم؟
آیا سایت مپ تالار گفتمانم اینطوری میشه:
mysite.com/sitemap