سلام
دو تصویر گرافیکی برای قرار دادن به عنوان ورود به سایت و عضویت در سایت می خواستم
به صورت مربع و مستطیل باشند

ممنون میشم اگر کسی نمونه ای داره پیوست کنه منم استفادع کنم