فروش دامنه های رند و با کیفیت ما
AGNS.IR
تلفظ : اگنس
برای انجمن و سایت های تفریحی
قیمت پایه : 0 هزار تومان ( ابتدا پیغام خصوصی دهید و قیمت خود را بگویید ! )
______________
Bl0OD.IR
تلفظ : بلود
برای انجمن های هک و امنیت
قیمت پایه : 0 هزار تومان
( ابتدا پیغام خصوصی دهید و قیمت خود را بگویید ! )
______________
NCHOST.IR
تلفظ : ان سی هاست
برای سایت های هاستینگ
قیمت پایه : 0 هزار تومان ( ابتدا پیغام خصوصی دهید و قیمت خود را بگویید ! )
______________

PARDISTHEME.IR
تلفظ : پردیس تم
برای سایت های قالب و خدماتی
( دارای الکسای قوی - بک لینک )
قیمت پایه : 0 هزار تومان ( ابتدا پیغام خصوصی دهید و قیمت خود را بگویید ! )
______________
VBPERSIAN.IR
تلفظ : وینبولتین پارسی - وینبولتین فارسی
برای سایت های خدمات وینبولتین
قیمت پایه : 0 هزار تومان ( ابتدا پیغام خصوصی دهید و قیمت خود را بگویید ! )
__________________________________________________ ____________

به دلیل مشکلات دامنه در حساب NIC.IR ما باقی خواهند ماند و کارگذار های شما ثبت خواهد شد.

توجه : اگر برای این کار مشکل دارید میتوانید از قیمت دامنه کم کنید !!!