پلن 1
فضا: 500 مگابايت
پهناي باند: نامحدود
پنل: سی پنل
2,000 تومان ماهانه
6,000 تومان سه ماهه

پلن 2
فضا: 1 گیگابايت
پهناي باند: نامحدود
پنل: سی پنل
6,000 تومان ماهانه
18,000 تومان سه ماهه

پلن 3
فضا: 5 گیگابايت
پهناي باند: نامحدود
پنل: سی پنل
13,000 تومان ماهانه
39,000 تومان سه ماهه
سفارش:
سبد خرید - پارسه دیتا