پلن 1
فضا: 500 مگابايت
پهناي باند: 20 گیگابايت ماهيانه
پنل: سی پنل
ديتاسنتر: ovh فرانسه
2,500 تومان ماهانه
7,000 تومان سه ماهه

پلن 2
فضا: 1 گیگابايت
پهناي باند: 40 گیگابايت ماهيانه
پنل: سی پنل
ديتاسنتر: ovh فرانسه
4,000 تومان ماهانه
12,000 تومان سه ماهه

پلن 3
فضا: 1.5 گیگابايت
پهناي باند: 50 گیگابايت ماهيانه
پنل: سی پنل
ديتاسنتر: ovh فرانسه
6,000 تومان ماهانه
18,000 تومان سه ماهه

سفارش:
نوین هاستینگ - ارائه دهنده خدمات هاستینگ