درود رفقا
امروز، پی به یک موضوع بسیار مهم بردم، که عرض می کنم..

در سئوالات تصادفی، ما همه (شاید همه البت !) گمان می کردیم، که هرچه سئوالات تصادفی رو پیچیده تر کنیم، جناب اسپمر نامحترم، بیش تر هنگ می کنه و جلوی ثبت نامش گرفته میشه.
لیک، فهمیدم که اسپمرها، چون بصورت روبوت تشریف دارند، بهیچ عنوان این بخش رو نمی تونند شناسائی کنند. چه برسه به اینکه سئوالاتش رو آنالیز کنند و بتونند پاسخ صحیحش رو پردازش و اعمال کنند !
بنابراین، اصلاً مهم نیست چه سئوالی می بایست پُرسیده بشه !
حتّی،
حتّی اگر سئوال "2+2" باشه !
خُب ؟
این یک.

درثانی، (نکته دوُم) این که، بخاطر آنکه برخی از "انسان ها" (ینی کاربران حقیقی)، زبان پارسی ویندوزشون "عربی" هست، حروف "ی" و "ه"، رو بصورت نقطه دار بکار می برند،
ینی بجای " ه "، حرف "" و بجای حرف " ی "، حرف "" تایپ می کنند، برخی سئوالات تصادفی، درست پاسخ داده نمیشند، و در نتیجه خطای عدم صحیح بودن سئوال تصادفی ظاهر میشه، و اگر شخص کمی کم طاقت نیز باشه، اصن بطورکلّی بیخی ثبت نام میشه !
بنابراین، خوبه سئوالاتی که "عدد" پاسخش هست رو استف کنید..
مثلاً 2+2 که پاسخش میشه 4 استف کنید.
کلبه دار