سلام ؛

من به یه کرنومتر نیاز دارم { دقیقه شمار } که با فعال کردن دستی ؛ ثانیمه و دقیقه رو نشون بده و بره بالا

خیلی هم فوری بهش نیاز دارم

هرکس داره همچین چیزی رو و یا میتونه بزنه ؛ هزینه اش رو پرداخت می کنم.