سلام من درجات کاربری برای انجمنم میخواستم
www.topstars.ir
اینم لیستش
مدیرکل سایت-مدیر فنی-معاون سایت-پلیس انجمن-راهنمای انجمن-مدیر انجمن-مدیر بخش-معاون بخش-کاربر ویژه-کاربر فعال -کاربر عادی- کاربر بازنشسته -کاندید مدیریت-کاربر اخراج شده (رو کاربر اخراج شده خط کشیده شده باشه)
لطفا عکس ستاره یا یک چیزی که به انجمنم مربوط میشه هم بزارید
ممنون