وردپرس پیشنهاد میشه
انجمن مشکلات خاص خودشو داره
انتشار روی مدیریت محتواهای مثل وردپرس و
دیتالایف و ... راحتره
موفق باشید