برای نمایش دادن افراد بازدید کننده از تاپیک ها به این مسیر بروید

تنظیمات-->تنظیمات اصلی انجمن-->تنظیمات نمایش یک موضوع

این گزینه را روی بله- کل لیست فقط برای عضو ها بزارید

نمایش کاربرانی که از موضوع دیدن میکنند