تبلیغات در اینترنتPanypay
نمایش نتایج: از 1 به 5 از 5

مقاله: تاپیک ویژه | "انجمن" خود را سریع کنید ! ویبولتین 4

  1. »

   نگارش: , by (مدیریت کل سایت)
   2011/03/02 05:25 PM
   امتیاز: 

   درود.
   در این تاپیک قصد داریم تا توضیح دهیم چگونه میتوانیم ویبولتین 4 خود را سریع تر کنیم ؟!
   هر چقدر به مراحل بالاتر بروید آموزش تخصصی تر میشود .
   مرحله اول :
   تنظیمات زیر را روی خیر قرار دهید ( بخاطر تفاوت در فارسی ساز ها بصورت انگلیسی قرار میدهیم ) :

   ادمین سی پی -> تنظیمات -> General Settings سپس Use Quick Navigation Menu
   ادمین سی پی -> تنظیمات -> General Settings سپس Thread/Forum Read Marking Type
   ادمین سی پی -> تنظیمات -> Forums Home Page Options سپس Display Logged in Users?
   ادمین سی پی -> تنظیمات -> Forum Home Page Options سپس Display Today's Birthdays?
   ادمین سی پی -> تنظیمات -> Forum Home Page Options سپس Display Calendar Events?
   ادمین سی پی -> تنظیمات -> Forum Display Options (forumdisplay) سپس Show Users Browsing Forums
   ادمین سی پی -> تنظیمات -> Thread Display Options سپس Show Users Browsing Thread
   ادمین سی پی -> تنظیمات -> Thread Display Options سپس Check Thread Rating
   ادمین سی پی -> تنظیمات -> Thread Display Options سپس Check Thread Subscription (غیر فعال کنید اگر سریعتر شد نیاز نیست دوباره فعال کنید . )
   ادمین سی پی -> تنظیمات -> Thread Display Options سپس Full Next / Prev Links
   ادمین سی پی -> تنظیمات -> Message Searching Options سپس Automatic Similar Thread search


   تنظیمات زیر را روی بله قرار دهید ( بخاطر تفاوت در فارسی ساز ها بصورت انگلیسی قرار میدهیم ) :
   ادمین سی پی -> تنظیمات > Cookies and HTTP Header options سپس Enable GZip HTML Output -روی 1 قرار دهید .
   Admin CP -> تنظیمات -> Message Searching Options سپس Queue Search Updates
   Admin CP -> تنظیمات -> Message Searching Options سپس Search Result Sharing

   -----------------------------------------------------
   مرحله دوم :
   به تنظیمات اصلی انجمن --> تنظیمات استایل/زبان بروید --> حالا ذخیره css در یک فایل رو بله بزنید .
   حالا به هاست خود بروید --> پوشه clientscript --> پوشه vbulletin_css و دسترسی اون رو روی 777 قرار بدید.
   -----------------------------------------------------
   مرحله سوم :
   یکی از دلیل کم سرعت بودن ویبولتین 4 کادر های دور آن بوده است ! یعنی کادر بندی دور هر قسمت برای رفع این مشکل به انتهای additional.css انجمنتون برید و در آخر آن این کد را قرار دهید :
   کد PHP:
   * { -moz-box-shadownone !important; } 
   * { -
   webkit-box-shadownone !important; } 

   * { -
   moz-border-radius0px !important; } 
   * { -
   webkit-border-radius0px !important; } 
   -----------------------------------------------------
   مرحله چهارم :
   به htaccess انجمنتون این کد رو اضافه کنید ( در صورتی که در حال حاضر htaccess ندارید یک فایل با نام .htaccess درست کنید و در روت انجمن قرار دهید ) :
   کد:
    <ifModule mod_expires.c>
    ExpiresActive On
    ExpiresDefault "access plus 1 seconds"
    ExpiresByType text/html "access plus 1 seconds"
    ExpiresByType image/gif "access plus 259200000 seconds"
    ExpiresByType image/jpeg "access plus 259200000 seconds"
    ExpiresByType image/png "access plus 259200000 seconds"
    ExpiresByType text/css "access plus 60480000 seconds"
    ExpiresByType text/javascript "access plus 21600000 seconds" 
    ExpiresByType application/x-javascript "access plus 21600000 seconds" 
   </ifModule>
   
   <ifModule mod_headers.c>
   
    <filesMatch "\\.(ico|pdf|flv|jpg|jpeg|png|gif|swf)$">
     Header set Cache-Control "max-age=25920000, public"
    </filesMatch>
   
    <filesMatch "\\.(css)$">
     Header set Cache-Control "max-age=6048000, public"
    </filesMatch>
   
    <filesMatch "\\.(js)$">
     Header set Cache-Control "max-age=2160000, private"
    </filesMatch>
   
    <filesMatch "\\.(xml|txt)$">
     Header set Cache-Control "max-age=2160000, public, must-revalidate" 
    </filesMatch>
   
    <filesMatch "\\.(html|htm|php)$">
     Header set Cache-Control "max-age=1, private, must-revalidate"
    </filesMatch>
   
   </ifModule>
   
   <ifModule mod_headers.c>
    Header unset ETag
   </ifModule>
   
   FileETag None
   
   <ifModule mod_headers.c>
    Header unset Last-Modified
   </ifModule>
   -----------------------------------------------------
   مرحله پنجم :
   به قالب headinclude بروید و در ابتدای آن وارد کنید :
   کد:
   <META http-equiv=Page-Exit content=BlendTrans(Duration=0)>
   <META http-equiv=Page-Enter content=BlendTrans(Duration=0)>
   -----------------------------------------------------
   مرحله ششم :
   به آدرس زیر بروید :
   AdminCP > Settings > Server Settings And Optimization Options > Remote YUI to YES
   گوگل پیشنهاد میشود.
   -----------------------------------------------------
   مرحله هفتم :
   از vboptimise استفاده کنید .
   vb4- دانلود هک بالا بردن سرعت بارگذاری سایت + آموزش کاملاً تخصصی vB Optimise Lite
   -----------------------------------------------------
   مرحله هشتم :
   کش را خالی کنید !
   ویبولتین یک کش داخلی دارد که به هیچ وجه خودش را خالی نمیکند .
   در قسمت اضافه کردن پلاگین یک پلاگین در محل cron_script_cleanup_hourly اضافه کنید و کد زیر را درون آن قرار دهید :
   کد:
   require_once(DIR . '/includes/class_bootstrap_framework.php'); 
   vB_Bootstrap_Framework::init();
   vB_Cache::instance()->clean(true)
   -----------------------------------------------------
   مرحله نهم :
   افزایش سرعت لیست شدن پیغام خصوصی
   برای بالاتر بردن سرعت یک پلاگین در محل private_messagelist_filter با کد زیر ایجاد کنید :
   کد:
   if ($sortfield == 'pmtext.dateline') $sortfield = 'pm.pmid';
   -----------------------------------------------------
   مرحله دهم :
   افزایش سرعت بخش نمایش گروه کاربری ( showgroups ) تا 6 برابر .
   برای انجام ، درون هاست رفته و showgroups.php را پیدا کنید و آن را ویرایش کنید .
   کد:
   // get usergroups who should be displayed on showgroups
   // Scans too many rows. Usergroup Rows * User Rows
   $users = $db->query_read_slave("
     SELECT user.*,
       usergroup.usergroupid, usergroup.title,
       user.options, usertextfield.buddylist,
       " . ($show['locationfield'] ? 'userfield.field2,' : '') . "
       IF(user.displaygroupid = 0, user.usergroupid, user.displaygroupid) AS displaygroupid
       " . ($vbulletin->options['avatarenabled'] ? ",avatar.avatarpath, NOT ISNULL(customavatar.userid) AS hascustomavatar, customavatar.dateline AS avatardateline,customavatar.width AS avwidth,customavatar.height AS avheight, customavatar.width_thumb AS avwidth_thumb, customavatar.height_thumb AS avheight_thumb, filedata_thumb, NOT ISNULL(customavatar.userid) AS hascustom" : "") . "
     FROM " . TABLE_PREFIX . "user AS user
     LEFT JOIN " . TABLE_PREFIX . "usergroup AS usergroup ON(usergroup.usergroupid = user.usergroupid OR FIND_IN_SET(usergroup.usergroupid, user.membergroupids))
     LEFT JOIN " . TABLE_PREFIX . "userfield AS userfield ON(userfield.userid = user.userid)
     LEFT JOIN " . TABLE_PREFIX . "usertextfield AS usertextfield ON(usertextfield.userid=user.userid)
     " . ($vbulletin->options['avatarenabled'] ? "LEFT JOIN " . TABLE_PREFIX . "avatar AS avatar ON(avatar.avatarid = user.avatarid) LEFT JOIN " . TABLE_PREFIX . "customavatar AS customavatar ON(customavatar.userid = user.userid)" : "") . "
     WHERE (usergroup.genericoptions & " . $vbulletin->bf_ugp_genericoptions['showgroup'] . ")
   ");
   
   $groupcache = array();
   while ($user = $db->fetch_array($users))
   {
     $t = strtoupper($user['title']);
     $u = strtoupper($user['username']);
     $groupcache["$t"]["$u"] = $user;
   }
   را با
   کد:
   require_once(DIR . '/includes/class_bootstrap_framework.php'); 
   vB_Bootstrap_Framework::init(); 
   if (!$groupcache = vB_Cache::instance()->read('showgroups.groupcache')) {
   
     // get usergroups who should be displayed on showgroups
     // Scans too many rows. Usergroup Rows * User Rows
     $users = $db->query_read_slave("
       SELECT user.*,
         usergroup.usergroupid, usergroup.title,
         user.options, usertextfield.buddylist,
         " . ($show['locationfield'] ? 'userfield.field2,' : '') . "
         IF(user.displaygroupid = 0, user.usergroupid, user.displaygroupid) AS displaygroupid
         " . ($vbulletin->options['avatarenabled'] ? ",avatar.avatarpath, NOT ISNULL(customavatar.userid) AS hascustomavatar, customavatar.dateline AS avatardateline,customavatar.width AS avwidth,customavatar.height AS avheight, customavatar.width_thumb AS avwidth_thumb, customavatar.height_thumb AS avheight_thumb, filedata_thumb, NOT ISNULL(customavatar.userid) AS hascustom" : "") . "
       FROM " . TABLE_PREFIX . "user AS user
       LEFT JOIN " . TABLE_PREFIX . "usergroup AS usergroup ON(usergroup.usergroupid = user.usergroupid OR FIND_IN_SET(usergroup.usergroupid, user.membergroupids))
       LEFT JOIN " . TABLE_PREFIX . "userfield AS userfield ON(userfield.userid = user.userid)
       LEFT JOIN " . TABLE_PREFIX . "usertextfield AS usertextfield ON(usertextfield.userid=user.userid)
       " . ($vbulletin->options['avatarenabled'] ? "LEFT JOIN " . TABLE_PREFIX . "avatar AS avatar ON(avatar.avatarid = user.avatarid) LEFT JOIN " . TABLE_PREFIX . "customavatar AS customavatar ON(customavatar.userid = user.userid)" : "") . "
       WHERE (usergroup.genericoptions & " . $vbulletin->bf_ugp_genericoptions['showgroup'] . ")
     ");
   
     $groupcache = array();
     while ($user = $db->fetch_array($users))
     {
       $t = strtoupper($user['title']);
       $u = strtoupper($user['username']);
       $groupcache["$t"]["$u"] = $user;
     }
   
     vB_Cache::instance()->write('showgroups.groupcache', $groupcache, 360); 
   }
   عوض کنید .
   -----------------------------------------------------
   مرحله یازدهم :
   از طریق این لینک Yslow را دانلود و محتوای آن را روی روت انجمنتان اکسترکت کنید البته ! در صورتی که قبلاً htaccessی داشته اید باید محتوای این htaccess را نیز به بقیه اضافه کنید .
   -----------------------------------------------------
   مرحله دوازدهم:
   عکس های خود را Optimize ( بهینه سازی ) کنید !
   سوالی که ممکن است در ذهن شما موج بزند این است که از کجا بفهمیم عکس های سایت ما بهینه نیست ؟
   شما با استفاده از سایت gtmetrix.com میتوانید بفهمید تا چند درصد میتوانید عکس ها را بهینه کنید و حتی عکس بهینه شده را بدون افت کیفیت دانلود کنید .
   برای شروع ابتدا به سایت http://gtmetrix.com بروید .
   سایت خود را تایپ کنید و منتظر بمانید تا سایت شما بررسی شود .
   حالا به قسمت Optimize Images بروید .
   در این قسمت به شما گفته شده که کدام عکس ها بهینه نیستند و در قسمت See optimized Version شما عکس بهینه شده را دریافت میکنید !
   برای مثال من سایت یاهو رو در جی تی متریکس زدم :

   شما باید عکسی را که از gtmetrix از قسمت see optimized version دریافت میکنید رو ذخیره کنید و به اسم اصلی اون Rename کنید سپس درون هاست در همان مسیر قبلی Replace ( جایگزین ) کنید .

   ادامه دارد !

   این تاپیک هر ساعت هر روز یا هر چند روز آپدیت خواهد شد !
   لازم به ذکر است که این تاپیک اختصاصاً توسط وی بی ایران از منابع معتبر جمع آوری شده است .
   ویرایش توسط VBIran : 2011/03/02 در ساعت 05:33 PM
 1. Top | #2
  مدیر بازنشته

  ورژن ویبولتین
  My Own Version
  نوشته ها
  2,443
  میزان امتیاز
  363

  پیش فرض

  علی فارسیشو می نوشتی ملت هنگ نکنن بابا !

  تنظیمات زیر را روی خیر قرار دهید :
  Admin CP -> تنظیمات اصلی انجمن -> تنظیمات عمومی -> منو مراجعه سریع انجمن ها

  Admin CP ->
  تنظیمات اصلی انجمن -> تنظیمات عمومی -> نشانه گذاری تاپیک / انجمن خوانده شده
  توی این بخش، روی "عدم فعالیت / بر اساس Cookie" تنظیم کنید.

  Admin CP -> تنظیمات اصلی انجمن -> تنظیمات صفحه اصلی -> نمایش کاربران لاگین شده؟

  Admin CP -> تنظیمات اصلی انجمن -> تنظیمات صفحه اصلی-> نمایش تولد های امروز؟

  Admin CP ->
  تنظیمات اصلی انجمن -> تنظیمات صفحه اصلی -> نمایش رویداد های تقویم؟

  Admin CP ->
  تنظیمات اصلی انجمن -> تنظیمات نمایش صفحه انجمن -> مشاهده انجمن های کاربران دیده شده

  Admin CP ->
  تنظیمات اصلی انجمن-> تنظیم نمایش یک موضوع -> نمایش کاربرانی که از موضوع دیدن میکنند

  Admin CP ->
  تنظیمات اصلی انجمن-> تنظیم نمایش یک موضوع-> بررسی رتبه موضوعات

  Admin CP -> تنظیمات اصلی انجمن -> تنظیم نمایش یک موضوع -> بررسی اشتراک موضوع

  Admin CP ->
  تنظیمات اصلی انجمن -> تنظیم نمایش یک موضوع-> Full Next / Prev Links

  Admin CP ->
  تنظیمات اصلی انجمن-> تنظیمات جست و جوی پست-> جست و جوی خودکار موضوعات مشابه
  این ایراد نداره فعال باشه ! خوبم هست اگه فعال باشه !

  AdminCP ->
  تنظیمات اصلی انجمن > تنظیمات Cookies و HTTP Header -. فشرده سازی خروجی صفحات HTML به صورت GZIP
  سطح فشرده سازی GZIP رو روی عدد 1 تنظیم کنین !

  Admin CP ->
  تنظیمات اصلی انجمن -> تنظیمات جست و جوی پست -> Queue Search Updates

  Admin CP ->
  تنظیمات اصلی انجمن -> تنظیمات جست و جوی پست-> نتیجه جست و جوی اشتراک


 2. Top | #3
  مدیریت کل سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2.2
  نوشته ها
  21,693
  میزان امتیاز
  3122

  پیش فرض

  دلیلش رو نوشته بودم .
  حالا شما توی پست خودت فارسی های اون رو هم قرار بده .

 3. Top | #4
  مدیریت کل سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2.2
  نوشته ها
  21,693
  میزان امتیاز
  3122

  پیش فرض

  آپدیت شد

 4. Top | #5
  lvlehrad

  پیش فرض

  علی خودت اینارو انجام دادی ؟ من اکثرشو انجام دادم فقط 3 و 5 رو میشه بیتشر توضیح بدی ! مشکلی واسه انجمن پیش نمیاد ؟

  مرحله یازدهم بعد اینکه اکسترکت کردیم فایل پی اچ پی رو اجرا هم بکنیم ؟
  ویرایش توسط lvlehrad : 2011/04/18 در ساعت 09:48 AM دلیل: ادغام دو پست

  کاربر مقابل از lvlehrad بابت این پست مفید تشکر کرده است:

  توسعه دهنده

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کسانی که این مقاله را دیده اند از این مقاله ها نیز بازدید کرده اند

 1. پاسخ: 17
  آخرين نوشته: 2013/09/10, 10:41 AM
 2. پاسخ: 24
  آخرين نوشته: 2012/06/01, 11:27 PM
 3. پاسخ: 11
  آخرين نوشته: 2012/01/24, 09:43 AM
 4. پاسخ: 15
  آخرين نوشته: 2011/09/25, 08:34 AM

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •