با سلام چت روم farschatroom.tk به قيمت 120 هزار تومان به فروش ميرسد باتمامي امكانات كنترل بنل ادمين مخفي شدن و هزاران امكانات ديكر