برای افزایش عنوان های قسمت تماس با ما در ویبولتین به این مسیر بروید

تنظیمات-->تنظیمات اصلی انجمن-->نام انجمن/ آدرس سایت/ ایمیل/ متن کپی رایت/ شماره تماس

در قسمت تعیین عنوان های تماس با ما عنوان ها رو وارد کنید

باید در هر خط یک عنوان وارد کنید