میشه کاری کرد که عنوان یک پست خاص رنگی باشه و توی آخرین ارسال ها هم رنگش رو متفاوت کرد ؟