سلام

دوستان توضیح می دید کار این گزینه تو تنظیمات گروه کاربری چیه؟؟