مشخصا از Default خود وی بی خیلی بهتره .... Tahoma کردن فونت هم خیلی تو زیبایی تاثیر داره

دیگه زیاد بهش افکت و ... نده که جلف بشه . همینطوری کلاسیک خیلی خوبه !