آخه الان چند روزه اینجوری شده! هک تشکر از اول انجمن بوده! مشکلی نداشته!