سلام

چه جوری میشه توی وی بی تعداد پستای همه کاربران بازشماری بشه؟ احساس میکنم مدیر قبلی دستی یکم اضافه کرده.