درود

انجمن من وقتی وارد میشی با www وارد میشه ولی وقتی رو تب انجمن کلیک میکنم بدون www هست
چیکار کنم به طور خودکار بدون www باز بشه؟ به نوعی ریدایرکتش کنم