سلام خسته نباشید
کسی از دوستان میتونه به من کمک کنه که این هک رو ولید کنم
این لینک
Validation Results - W3C Markup Validator
و ارور خط اول
فکر کنم مشکل از قالب dbtech_ajaxthreads_bar باشه این هم کد هاش یا شاید هم جایه دیگه باشه ما که سوادمون به این چیز های نمیرسه
کد:
<vb:if condition="$autoUpdate"><span name="dbtech_ajaxthreads_status">{vb:rawphrase dbtech_ajaxthreads_refreshing_every_x_seconds, {vb:var vboptions.dbtech_ajaxthreads_refreshtimer}}</span><vb:else />{vb:rawphrase dbtech_ajaxthreads_click_reload_to_refresh}</vb:if>
	<span name="dbtech_ajaxthreads_idle" style="display:none;">{vb:rawphrase dbtech_ajaxthreads_idle_descr} <a href="javascript://" name="dbtech_ajaxthreads_unidle" rel="nofollow">{vb:rawphrase dbtech_ajaxthreads_unidle}</a></span>
	<vb:if condition="$manualUpdate"> - <a href="javascript://" name="dbtech_ajaxthreads_reload" rel="nofollow">{vb:rawphrase reload}</a></vb:if>
</div>