درود

آقا، ما این اسکریپت پیرمرد رو داریم، یکی دو تا مسئله بد دارم باش..
1. گالری عمومی، یُخ.
2. تصاویر تصاوفی نیز، یُخ..
3. تو صفه ادمین، بالاش نوشته ( اين منو غيرفعال شده است ). تو اسکرین شات ذیل، اشاره فرموده ایم بش :خُب..
چکارها می باس انجام بدم که این سه مورد اوکی شن ؟
خیلی ضایعند..
ها راسّی !
شوژوری می تونم بفمم ورژن این میهالیسم نصبیده گشتیده شده ما شیه ؟

پیشاپیش سپاسم بسی درین سااااااااال سی
کلبه دار