7 ماه پیش یک دامنه خریداری کردم و هر 1 ماه یک بار یک سایت سایت جدید روی ان بالا آوردم...
حالا می خواهم یک سایت جدید با همان موضوع های قبلی بالا بیارم.
روی رنگ و رتبه گوگل تاقیر می زاره؟
تا حالا تجربه این کار داشتین ؟
رطبتون الان توی گوگل چطوره؟