من میخوام نام کاربری و آخرین ارسال های تالار که جدید میاد رو تالار درشت بشه...
یک سایتی رو دیدم آخرین ارسال های تالار اونایی که مشاهده نشده بود درشت بود به همراه نام کاربری ها