درود من حدود یک ماه پیش دامنه ای ویژه خریداری کردم جهت برپایی سایت گیم در واقع شاخه ای از گیم تریلرز که با سایت اصلی هماهنگی شود برای تائید.
اما بدلیل نداشتن وقت قصد فروش این دامنه ویژه رو دارم ..دامنه به بالاترین قیمت فروخته خواهد شد

WWW.GAMETRAILERS.IR

.قیمت رو هم از طریق پیام خصوصی پیشنهاد کنید.