با سلام

بنر میخواستم در رابطه ی کمک مالی به انجمن شکیل باشه پول هم میدم اگه بخواین سفارشی بزنین!

اینم متنش : که میخوام پخش و پلا باشه توش !!که شکیل در بیاد

کمک مالی به اندرویدها

اندرویدها

www.androidha.com

forum.androidha.com

شکل بزرگ اندروید هم باشه خیلی خوب میشه


و هر چیز دیگه که به نظر خودتون کارامد به نظر میاد!

ممنون