دیشب به طور ناگهانی مجبور به خرید سرور دیگه و دسته بندی مشتریان کردیم

سایت شما رو چک کردم جز مشتریانی که منتقل شدند هستن
همونطور که شاهد هستید در طی چند وقت اخیر گهگاهی مشکل ارور دیتابیس مشاهده میشد

در هر حال از طریق پشتیبانی بهتون پاسخ داده خواهد شد

ارادتمند